Toninia tristisSquamulose terricolous-saxicolous, on calcareous rocks.
Note: epihymenium green, spores ellipsoidal, 1-celled,  10-15,5 x 4,5-6,5 micras:
Lithology: limestone
Altitude: 200 m
Municipality: Enix